Krieger

YAĞ ALICI SOLVENT

Metal Yüzeylerdeki yağın temizliğinde kullanılan güvenli solventlerdir. Temizleme özelliği yüksektir, solventler kendi aralarında ayrılırlar,  Bunlar Hidrokarbonlar, Alkoller, Klorlu Solventler, Monomerler, Ketonlar, Glikol Etherler gibi birçok özelliklere ayrılırlar. Solvent seçerken zarar verme özelliği az olan yanıcı olmayanlar genelde seçilmektedir. Birçok tehlikeli solventlere değişik alternatifler çıkarılmış ancak özellikle klorlu solventlerin alternetifleri hala bulunamamıştır. Klorlu solventlerin uçuculuğunun yüksek yağ alma özelliğinin diğer solventlere göre daha iyi olması nedeni ile hala kullanılmaktadır.

SOLVENT KRIEGER

TECH-50 Metal yüzeydeki yağın temizliğinde kullanılan, uçuculuk derecesi yüksek temizleyicidir. Klorlu solvent karışımı bir temizleyicidir. Metal veya diğer sert ekipmanların temizliğinde kullanılır. Yağlı yüzeye anında nüfuz ederek yüzeydeki yağı temizler. İçeriğinde yağ olmaması yüzeyde mükemmel kuruluk sağlar, yanıcı değildir. Kullanımı kolaydır, ancak iyi havalandırılan veya havalandırma ekipmanlarının yeterli olduğu yerde kullanılmalıdır. Tech-50 kauçuk ve contalı sistemler için uygun değildir. Sadece metal ve alaşımların üzerindeki yağın temizlenmesinde kullanılır.

TECH-80 Melal Yüzeyler temizlenirken contalı veya kauçuk yüzeylerin zarar vermeden temizlenmesinde kullanılır. Metal kısımların bazı parçalarındaki kauçuk ve conta aksamlara zarar vermez, Buharlaşma özelliği klorlu solvent'lere göre daha yavaştır. Plastik ve Conta aksamlı metal yüzeylerde güvenle kullanılır. Yağ doyma oranı oldukça yüksektir. Yanıcı özelliği azdır. Ancak parlayıcı değildir.

TECH-100 Metal üzerindeki kirlenmiş yağın temizliği sonrası yüzeyde koruma özelliği bırakması istendiğinde bu ürünümüz kullanılmaktadır. Genellikle hassas mekanizmalarda tekstil taraklarındaki iğnelerin temizliğinde kullanılır. Temizleme sonrası yüzeyde bir koruma kayganlık tabakası bırakır. Sürtünme ile oluşan yıpranmanın önüne geçer. Kırılma ve deforme oluşumunu engellemektedir. 

TOP