Krieger

Köpük Kesiciler

Köpük Kesici Endüstriyel işlem sıvılarında oluşan köpüğün giderilmesinde veya engellenmesinde kullanılan bir sıvıdır. Köpük Kesici veya Köpük Önleyici terimleri aynı amaç için kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan maddeler polimetilsiloksanlar, glikoller, silikonlar ve stearatlardır. Butür kimyasallar oluşan köpüğün engellenmesinde yada köpüğün oluşmaması için önceden konulur. Endüstriyel işlemlerde köpük bazen çok büyük sorunlara neden olmaktadır. Sistemin hava yapması, yüzey işlemlerinde kabarcık oluşması, dolum işlemlerinde ürün sarfiyatı, sudaki oksijen miktarını kesmesi gibi birçok örnekler verilebilir.

Köpük Kesici

Köpük Kesici Ürünler

KRIEGER ANTİFOAM 4187

Silikon omurgalara sahip polimerdir. Yağ bazlı Köpük Kesiciler' e göre çok hızlı Köpüğü Kesme özelliğine sahiptir, aktif oranlarına göre sürekliliği fazladır. Silikon bileşiği bir silikon yağında dağıtılmış hidrofobik bir silikadan oluşmaktadır.

 • Mükemmel Köpük Önleme ve indirme özelliğine sahiptir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 • Su Bazlı sistemlerde ve arıtmalarda mükemmel çözümler sunar, su ile her oranda karışır faz yapmaz.                                                                                                                                                                                                                                                   
 • Su yüzeyinde çok iyi dağılım gösterir,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 • Sürekliliği iyidir ara ara dozajlama yapılması sonucun daha olumlu olmasını sağlar,                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 • En önemli özelliği köpüğü sabitlemesidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 • Çevreci bir üründür biyolojik olarak doğada parçalanabilir özelliktedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 • Oluşan Köpüğün indirilmesinde ve oluşmamasında etkilidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 • Sıcak işlemlerde olumlu çözümler sunmaktadır. 1 TON suya 1 kg eklemek yeterlidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Krieger Antifoam 4100                                                                                                                                                

 • Ekonomik Silikonlu Köpük Kesici' dir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 • Köpüğü hızlı indirme özelliğine sahiptir. Sabitleme özelliğide iyidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 • Su bazlı sistemler ve Arıtmalar için kullanılan ürünümüzdür.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 • Ayrışma yapmaz su üzerinde kirlilik oluşturmaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 • Alkali ve Asidik özellikteki sular için en uygun ürünümüzdür.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 • 1 Ton suya 1 veya 2 kg ürün kullanılmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Krieger Antifoam ROD 50

 

 • En güçlü Su Bazlı Köpüğü kesme özelliğine sahip ve sürekliliği en fazla olan ürünümüzdür.                                                                                                                                                                                                                                                                     
 • Mükemmel bir biçimde su ile her oranda karışır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 • Çok iyi yayılma özelliğine sahiptir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 • Sıcak su sistemlerinde de çalışma özelliğine sahiptir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 • Devir Daim sistemlerde en çok tercih edilen ürünümüzdür. Kalıntı bırakmaz.                                                                                    

Köpük Kesici

Köpük Kesiciler Hakkında

Köpük Kesiciler genellikle nonyonik esaslıdır bu yüzden bütün ürünlerle uyumluluk gösterir sadece bazı köpük kesiciler'in Alkali ve Asidik ortamlarda diğerlerine göre dayanıklılığı daha üst düzeydedir. Köpük Kesme' de en önemli özellik sürekli devir daim ve basınç olan sistemlerde aktifi yüksek ve sürekliliği en fazla olan ürünler tercih edilmektedir. Sudaki köpüğün gerek arıtma sistemlerindeki canlılara ve K.O.İ (Kimyasal Oksijen Miktarının) yükselmesinde faktördür. Çünkü yüzeydeki köpük oksijeni etkiler. Köpük makinanın bazı sisteminde hava yapmasına neden olabilir. Özellikle bu hava problemi devir daim sistemlerde ve basıncın biraz yüksek olduğu makinalarda büyük problemdir. Köpürmenin olduğu sistemlerde Köpük Kesici şarttır.

Yağ Bazlı Köpük Kesiciler 

Hidrofobik partiküllü yağların karışımları, köpüklülük ve köpük stabilitesini kontrol etmek için çeşitli teknolojilerde ve tüketici ürünlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun amacı, köpük önleyiciler olarak belirtilen bu tür ürünler tarafından köpük yıkım mekanizmaları hakkındaki mevcut anlayıştır. Deneysel olarak köpüğü kesme iki türlüdür, hızlı veya yavaş olarak adlandırılır;

Hızlı Köpük Giderici;

Köpük oluşturan yuvarlak köpük filmlerini incelterek  erken aşamada parçalarlar. Sonuç olarak, hızlı Köpük önleyiciler köpük stabilite testinde köpüğü bir dakikadan daha az bir sürede tamamen tahrip eder. Mikroskobik gözlemler, hızlı Köpük Önleyiciler' in köpük filmlerini çok hızlı tahrip ettiğini yağ ve köpük arasında kalan köprü mekanizmasıyla parçaladığını göstermiştir. Buna karşılık yavaş Köpük önleyiciler'deki yağ bazlı kürecikler, köpük filmlerinin yüzeylerine giremez, bunun içinde hızlı kesme gerçekleşmez. 

Yağ Bazlı Köpük Kesici İçeriği

Mineral Yağ Bazlı Köpük Kesiciler yaklaşık % 85 - 95 oranında mineral yağ ve % 1 - 3 oranında hidrofobik parçacıklardan oluşur. Ayrıca emülgatörler, biyositler, modifiye edilmiş polisiloksanlar ve performans artırıcı maddeler içerir. Alifatik mineral yağlar taşıyıcı yağ olarak kullanılır. Partiküllerin mineral yağ içinde en iyi şekilde dağılmasını sağlamak için Köpük Kesiciler'de emülgatörler bulunmaktadır, bu emülgatörler Köpük Kesiciyi kaplama formülasyonuna dahil etmeyi kolaylaştırır. Alkilfenol Etoksilotlara (APEO) sağlığın korunması gerekçesi ile artık izin verilmediğinden, Krieger Köpük Kesiciler'de APEO içermeyen emülgatörler kullanılır. Daha detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

Köpük Giderici Kriterleri

   • pH

   • Sıcaklık

   • Viskozite

   • Katı Madde İçeriği

   • Suyun veya Köpüren Maddenin Akış Hızı ve Yüksekliği

   • Köpürmenin ilk oluştuğu yere Köpük Kesici ile müdahale

   • Köpük Önleyici' nin sisteme nasıl dahil edildiği,

   • Prosese uygun Silikonlu veya Silikonsuz Köpük Kesici seçimi 

Köpük Giderici Testi

Köpük oluşumu, herhangi bir sıvıdaki çözünmüş moleküllerin sonucudur. Çözünmüş moleküller sıvının yüzey gerilimini değiştirir ve yüzey aktif maddeler (surfektanlar) olarak görülebilir. Surfektanlar noniyonik, anyonik, katyonik veya amfoterik olabilir. Bu sıvı sulu veya susuz olabilir. Köpük Kesiciler' in hızı cam balona 10 gr deterjan konulur yaklaşık 100 gr hafif ılık su konularak çalkalanır ve çalkalama anında 1 damla köpük kesici konularak köpüğün kaç saniyede indiği belirlenir. Tekrar tekrar çalkalama işlemi yapılarak köpük önleyici ürünün sürekliliğinin ne kadar olduğu test edilir. Çalkalama işleminde kabarcıklar, kabarcık duvarları boyunca sıvıyı balonun altındaki sıvıya geri çevirir. Bilgi için https://nlpkimya.com.tr/urun-detay/kopuk-kesici

Köpük Önleyicinin Aktif Maddesi Nasıl olmalıdır

Köpük Önleyici ürünler Nonyonik madde içermelidir, çünkü dozajlanacağı sistemdeki birbirine zıt karekterli kimyasal ile uyum içinde olmalıdır. Sistemde nonyonik bazlı bir karışım varsa;genellikle hava - sıvı ara yüzeyinde bir hidrofobik başlık ve sulu bir çözeltide hidrofilik kuyruğa sahip olarak belirlenir. Sistemde Anyonik Surfektan varsa Köpük önleyiciler' in Katyonik veya Anyonik aktif madde içermemesi gerekir. Bu yine Katyonik Surfektan içeren sistemler içinde aynıdır. Köpük kesiciler kesinlikle Anyonik olmamalıdır. 

Köpük Kesici

Sistemdeki yüzey gerilimi çok yüksek olduğunda, kabarcık oluşumu daha sert ve en üst seviyede sabit olmaktadır. Bunu düşürüp sabitlemenin tek kuralı dğru Köpük Kesiciyi bulmakla olur. Bunun için Kesme gücü yüksek sürekliliği devamlı tercih nedeni olmalıdır.  Yüzey gerilimi kabarcık üzerine düştüğünde patlar. Köpükleşmeyi sağlayan maddenin köpüğü ve kabarcık oluşumunu dağıtmak için kaliteli Köpük Kesici kullanılmalıdır.  

KÖPÜK KESİCİ SORULAR CEVAPLAR

Köpük Kesici ürünlerimizin kullanım miktarı genelde 1000/1 oranındadır.Ancak bazen Köpürmenin yoğun olduğu sistemlerde 1 veya 2 kg daha fazla atılabilir.Sadece Rod-50 ürünümüzün Performansı diğer ürünlere göre çok daha kuvvetli olduğundan daha az kullanılmakta ve seyrek miktarda dozajlanmaktadır.

Arıtma sistemlerinde Silikon miktarı yüksek ürünler problem çıkarabilir.Ancak Krieger Köpük Kesicilerin çoğu yarı Silikonlu özel Köpük Kesicilerdir.Emüsyonu mükemmel olduğundan sudaki dağılımı her oranda yüksek derecede karışır.Emüsyon karışımımını sağlayan surfektanlar %100 oranında Doğada biyolojik olarak parçalanmaktadır.Buyüzden Çevreye duyarlı enerji sistemlerinde tam güvenilir olarak kullanılmaktadır.

Yıkama Sistemlerinde ve devir daimin sürekli çalıştığı sistemlerde sürekliliği en iyi köpük kesici ürünümüz olan Rod-50 seçilmelidir.Rod-50 ürünün Butür sistemlerde dozajlanma miktarı daha seyrek aralıklarla olduğundan tercih edilir.Çünkü yıkama ve dolaşım olan sistemlerde çoğu Köpük Kesici'ler köpüğü kesme gücü olarak çok zayıf kalmaktadır.Buda sürekli takviye edilmesi gerektiğinden daha maliyetli kullanımlara neden olmaktadır.Butür sistemlerde özellikle basınç Köpük Kesicinin gücünü yavaşlatır.Ancak ROD-50 Oluşabilecek Köpüğede engel olduğundan dayanımı çok yüksektir. 
Köpük Kesicinin maliyeti Köpürmenin yoğunluğuna yada sürekliliğine göre farklılık gösterir.Çok az miktarda kullanılan Köpük Kesiciler 
Köpük Kesici ürünümüz Köpüğü mıktatıs gibi çekerek seviyesini aniden düşürür.Çalışma sürekliliğe göre farklılık gösterir.
TOP