Krieger

Fosforik Asit

Fosforik Asit, fosforun en önemli oksijen asidi ortofosforik asit (H3PO4); gübreler için fosfat tuzları yapmak için kullanılır. Çimento, şeker ve tekstil endüstrilerinde de kullanılmaktadır, gıda endüstrisinde ürünlerde asidik meyvemsi bir lezzet verici işlevini görür.Saf fosforik asit, kristal görünümünde katı bir maddedir. Erime noktası 42.35 o C veya 108.2 F daha az konsantre renksiz  bir sıvıdır. Ham asit fosfat kayasından hazırlanırken, yüksek saflıktakiasit beyaz fosfordan yapılır.

Fosforik Asit Kullanımı

Fosforik Asit, üç tuz sınıfı ile oluşur;

 • Önemli fosfat tuzları arasındadır.
 • Hidrojen iyonu asitliği konrol etmek için kullanılan sodyum dihidrojen fosfat (NaH2PO4)
 • Sabun ve deterjanlarda kullanılan trisodyum fosfat (Na3Po4) 
 • Su arıtmada çökeltici disodyum hidrojen fosfat (Na2HPO4)
 •  Kalsiyum süperfosfat (Ca [H2P04] 2); kalsiyum monohidrojen fosfat (CaHP04), tuzlar ve şekerler için bakım maddesi olarak kullanılır.
 • Toksik ve Uçucu değildir. En yaygın saflık oranı % 85' dir

Fosforik Asidin Kullanım Alanları

 • Asitli yumuşak içeceklerde kullanımı
 • Jöleüretiminde
 • Kireçlenme oluşan şeker özsularının şeffaflaştırılması
 • Dişçilik sektörü
 • Böcek ilacı endüstrisinde
 • Çiçekçilikte çözeltilerin pH seviyesinin düşürülmesi
 • Fosfat tuz üretimi
 • Çelik endüstrisinde paslanmaya karşı,
 • Yağ endüstrisinde katalizör temizliği,
 • Deri endüstrisinde
 • Temizlik Ürünlerinde,

2H 3 PO 4 → lH 4 P 2 O 7 (- H 2 O)

TOP