Krieger

Amonyum Klorür

 • Volkanik bölgelerin hakim olduğu yerde oluşur.
 • Suda kolaylıkla çözünür, çözüldüğünde hafif asidik bir çözelti oluşturur.
 • Hayvancılıkta, kozmetikte, tekstil baskı üretiminde, tutkal üretiminde, metal kaplamalarda, temizleme ürünlerinde kullanılır.
 • Çinko kaplama teknolojisinde, dekapajlama ajanıdır. 
 • Metal yüzeylerden oksit kaplamayı ayırır,
 • Lehimlerin yapışmasını iyileştirir.

 Amonyum Klorür Kullanma Alanları

 • Galvaniz endüstrisinde, kalay kaplama sıcak daldıma işleminde flux olarak
 • Gübre imalatında
 • Biyolojik oluşumlarda, mikrobiyolojik enerji kaynağı,
 • Tekstil ve Deri endüstrisi boyama işlemlerinde
 • Polivinil tutkal üretiminde
 • Değerli madenler (altın) arıtma işlemlerinde
 • Sentetik yapıştırıcıların kurutma işleminde
 • İlaç sanayinde
 • Yem sektöründe
 • İlaç sanayinde
 • Pil ve Patlayıcı sanayinde

Amonyum Klorür Hakkında

Amonyum klorür (NH4CI), amonyak ve hidrojen klorürün tuzudur. En çok metal kaplamalarda kullanım alanı vardır. Ancak çok çeşitli sektörde kullanılır. Sağlık sektöründe, Balgam söktürücü ve idrar söktürücü etkileri vardır. Amonyum Klorür beyaz kristalimsi görünümlü katı bir maddedir. Salmiac veya sal Amonyak olarakta bilinir, idrarda bulunan inorganik bir tuzdur. pH dengesini koruyan çok önemli bir biyokimyasal işlevi vardır. 

 • Mol Kütlesi 53.490 g mol-1' dir,
 • Molekül, 2 potasyum katyonları K1+ ve 1 dikromat anyonu Cr2O72 ile oluşmaktadır.
 • Kafes yapısı trikliniktir.
 • Amonyum klorür mineralojik oluşumlarda bulunur.
 • Beyaz, kokusuz katı bir maddedir.
 • Su, etanol, metanol, gliserin de çözünür.

NH4CI → NH3 + HC1 (I)

NH4Cl + NaOH → NH3 + NaCl + H20 (II)

2NH4Cl + Na2C03 → 2 NaCl + C02 + H20 + 2 NH3  (lll)

TOP