Krieger

KÖPÜK KESİCİLER

Köpük Kesici sudaki surfektanlardan veya suyun hızlı hareketlenmesinden dolayı oluşan baloncukların tamamen yok edilmesi veya oluşmaması için kullanılan ürünlerdir.Köpük Kesici ürünlerde kendi aralarında sektörlere göre farklılık göstermektedir.Arıtmalar için, Gıda sektörü için,Su Bazlı Ürünler için olmak üzere çeşitleri vardır.Sektörlerin ençok kullandığı su bazlı Köpük Kesici ürünlerdir.Bunun en önemli nedeni gerek bazı yıkama gerektiren sistemlerde ve arıtma sistemlerinde suyun etken olmasındandır.Su bazlı Sistemlerde, Köpük Kesici kullanılırken kullanılan ürünün biyolojik olarak parçalanıp çevreye zarar vermemesi çok önemlidir.Su bazlı Sistemlerde ençok Silikonlu Köpük Kesici ürünler tercih edilmektedir,Silikonlu Köpük Kesiciler sistemde silikon nedeni ile ayrışma yapmaması gerekir.Kaliteli Köpük Kesici kullanılmayan sistemlerde birçok problemler ortaya çıkmaktadır.Köpüğün önlenmesinde en önemli kural kaliteye önem vermektir.Sürekli Basıncın olduğu sistemlerde ve köpürmenin çok olduğu arıtmalarda bazen uygun alınan Köpük Kesici ürünler fazla kullanımdan dolayı maliyetin artmasına neden olabilmektedir.

KÖPÜK KESİCİ SU BAZLI

Köpük Kesici ürünler Kalitesine ve Köpüğü Kesme Etkisine göre farklılık gösterir.Genelde 1 Ton suya 1 kg yeterli olabilmektedir.Köpük oluştuktan sonra atılan Köpük Kesici sudaki Köpüğü hemen kesmesi Kaliteli olduğu anlamına gelmez Köpük Kesmede Hızlı indirme kadar Süreklilikte çok önemlidir.Sistemde dozajlamanın belirli aralıklarla yapılması gerekir.

Krieger Antifoam 4187 Su Bazlı Sistemler'de ve Arıtmalarda kullanılan Köpük Kesici ürünümüzdür.Mükemmel şekilde su ile karışır. Ayrışma yapmaz kirlenme yapmaz sürekliliği konusunda iyidir.Köpük oluşturan materyallere hızla ulaşarak yüksek yayılma özelliği sayesinde köpüğü anında keser.Köpüğü (+ -) iyonlar gibi kendine çekerek köpüğü indirir.En önemli özelliği köpüğü sabitlemektedir. Krieger Antifoam 4187  Biyolojik olarak parçalanır su ile her oranda karışmaktadır,su üzerinde kirlenme yapmaz.Mükemmel kesme özelliğine ve önleme özelliğine sahiptir.Köpüğün oluşmaması için işlem sistem çalıştırmadan'da Köpük Kesici önden eklenebilir.

Krieger Antifoam 4100 Ekonomik Silikonlu Köpük Kesici'dir.Köpüğü hızlı indirme özelliğine sahiptir.Sabitleme özelliğide iyidir.Su bazlı sistemler ve Arıtmalar için kullanılan ürünümüzdür.Ayrış yapmaz su üzerinde kirlilik oluşturmaz.Alkali ve Asidik özellikteki sular için en uygun ürünümüzdür.1 Ton suya 1 veya 2 kg ürün kullanılmaktadır.

Krieger Antifoam ROD 50 En güçlü Su Bazlı Köpüğü kesme özelliğine sahip ve sürekliliği en fazla olan ürünümüzdür.Mükemmel bir biçimde su ile her oranda karışır.Çok iyi yayılma özelliğine sahiptir.Sıcak su sistemlerinde de çalışma özelliğine sahiptir.Devir Daim sistemlerde en çok tercih edilen ürünümüzdür.Kalıntı bırakmaz.

KÖPÜK KESİCİ HAKKINDA

Köpük Kesiciler genellikle nonyonik esaslıdır bu yüzden bütün ürünlerle uyumluluk gösterir sadece bazı köpük kesicilerin Alkali ve Asidik ortamlarda diğerlerine göre dayanıklılığı daha üst düzeydedir.Köpük Kesme'de en önemli özellik sürekli devir daim ve basınç olan sistemlerde aktifi yüksek ve sürekliliği en fazla olan ürünler tercih edilmektedir.Sudaki köpüğün gerek arıtma sistemlerindeki canlılara ve K.O.İ (Kimyasal Oksijen Miktarının) yükselmesinde faktördür.Çünkü yüzeydeki köpük oksijeni etkiler.Köpük makinanın bazı sisteminde hava yapmasına neden olabilir.Özellikle bu hava problemi devir daim sistemlerde ve basıncın biraz yüksek olduğu makinalarda büyük problemdir.Köpürmenin olduğu sistemlerde Köpük Kesiciler şarttır.

 

 

KÖPÜK KESİCİ SORULAR CEVAPLAR

Köpük Kesici ürünlerimizin kullanım miktarı genelde 1000/1 oranındadır.Ancak bazen Köpürmenin yoğun olduğu sistemlerde 1 veya 2 kg daha fazla atılabilir.Sadece Rod-50 ürünümüzün Performansı diğer ürünlere göre çok daha kuvvetli olduğundan daha az kullanılmakta ve seyrek miktarda dozajlanmaktadır.

Arıtma sistemlerinde Silikon miktarı yüksek ürünler problem çıkarabilir.Ancak Krieger Köpük Kesicilerin çoğu yarı Silikonlu özel Köpük Kesicilerdir.Emüsyonu mükemmel olduğundan sudaki dağılımı her oranda yüksek derecede karışır.Emüsyon karışımımını sağlayan surfektanlar %100 oranında Doğada biyolojik olarak parçalanmaktadır.Buyüzden Çevreye duyarlı enerji sistemlerinde tam güvenilir olarak kullanılmaktadır.

Yıkama Sistemlerinde ve devir daimin sürekli çalıştığı sistemlerde sürekliliği en iyi köpük kesici ürünümüz olan Rod-50 seçilmelidir.Rod-50 ürünün Butür sistemlerde dozajlanma miktarı daha seyrek aralıklarla olduğundan tercih edilir.Çünkü yıkama ve dolaşım olan sistemlerde çoğu Köpük Kesici'ler köpüğü kesme gücü olarak çok zayıf kalmaktadır.Buda sürekli takviye edilmesi gerektiğinden daha maliyetli kullanımlara neden olmaktadır.Butür sistemlerde özellikle basınç Köpük Kesicinin gücünü yavaşlatır.Ancak ROD-50 Oluşabilecek Köpüğede engel olduğundan dayanımı çok yüksektir. 
Köpük Kesicinin maliyeti Köpürmenin yoğunluğuna yada sürekliliğine göre farklılık gösterir.Çok az miktarda kullanılan Köpük Kesiciler 
Köpük Kesici ürünümüz Köpüğü mıktatıs gibi çekerek seviyesini aniden düşürür.Çalışma sürekliliğe göre farklılık gösterir.
TOP